Organisere bibliotek og moduler

Grunnleggende bibliotekscontainere

LibreOffice Basic-biblioteker kan lagres i 3 forskjellige containere:

For å få tilgang til makroer som er lagret i biblioteker med Applikasjonsmakroer eller Mine makroer fra en annen beholder, inkludert dokumentcontaineren, bruk GlobalScope-spesifikasjoner.

Organisere bibliotek

Skape et nytt bibliotek

 1. Velg Verktøy - Makroer - Organiser makroer - Basic og klikk Arrangør eller klikk på Velg modul-ikonet i Basic IDE for å åpne makro Organisator-dialogen.

 2. Klikk på fanen Bibliotek.

 3. Velg hvor du vil legge til biblioteket i Plassering-listen. Hvis du velger Application Macros & Dialogs, vil biblioteket tilhøre LibreOffice-applikasjonen og vil være tilgjengelig for alle dokumenter. Hvis du velger et dokument, vil biblioteket bli vedlagt dette dokumentet og kun tilgjengelig derfra.

 4. Klikk på Ny og skriv inn et navn på det nye biblioteket.

Slik importerer du et bibliotek

 1. Velg Verktøy - Makroer - Organiser makroer - Basic og klikk Arrangør eller klikk på Velg modul-ikonet i Basic IDE for å åpne makro Organisatordialogen.

 2. Klikk på fanen Bibliotek.

 3. Velg hvor du vil importere biblioteket i Plassering-listen. Hvis du velger Application Macros & Dialogs, vil biblioteket tilhøre LibreOffice-applikasjonen og vil være tilgjengelig for alle dokumenter. Hvis du velger et dokument, vil biblioteket bli importert til dette dokumentet og kun tilgjengelig derfra.

 4. Klikk på Importer og velg et eksternt bibliotek som skal importeres.

 5. Velg alle biblioteker som skal importeres i dialogboksen Importer biblioteker . Dialogboksen viser alle biblioteker som dinnes i den valgte filen.

 6. Hvis du vil sette inn biblioteket som en referanse, må du bare merke boksen Sett som referanse (skrivebeskyttet) . Lesbeskyttede biblioteker er fullt funksjonelle, men kan ikke endres med Basic IDE.

 7. Merk av for Erstatt eksisterende biblioteker hvis du vil at eksisterende biblioteker med samme navn skal overskrives.

 8. Klikk OK for å importere biblioteket.

Slik eksporterer du et bibliotek

 1. Velg Verktøy - Makroer - Organiser makroer - Basic og klikk Arrangør eller klikk på Velg modul-ikonet i Basic IDE for å åpne makro Organisator-dialogen.

 2. Klikk på fanen Bibliotek.

 3. I listen Plassering angir du hvor biblioteket ditt er lagret. Velg biblioteket du vil eksportere. Merk at du ikke kan eksportere biblioteket Standard .

 4. Trykk på Eksporter.

 5. Velg om du vil eksportere biblioteket som en utvidelse eller som et BASIC-bibliotek.

 6. Trykk OK.

 7. Velg hvor du vil eksportere biblioteket til.

 8. Trykk Lagre for å eksportere biblioteket.

Slik sletter du et bibliotek

 1. Velg Verktøy - Makroer - Organiser makroer - Basic og klikk Arrangør eller klikk på Velg modul-ikonet i Basic IDE for å åpne makro Organisator-dialogen.

 2. Klikk på fanen Bibliotek.

 3. Velg biblioteket som skal slettes fra listen.

 4. Klikk på Slett.

Organisere moduler og dialoger

Å skape en Ny modul eller Dialog

 1. Velg Verktøy - Makroer - Organiser makroer - Basic og klikk Arrangør eller klikk på Velg modul-ikonet i Basic IDE for å åpne makro Organisator-dialogen.

 2. Trykk på fanen Moduler eller fanen Dialogvinduer.

 3. Velg biblioteket som modulen skal settes inn i og trykk Ny.

 4. Skriv inn et navn for modulen eller dialogvinduet og trykk på OK.

Gi en Ny modul eller Dialog et nytt navn

 1. Velg Verktøy - Makroer - Organiser makroer - Basic og klikk Arrangør eller klikk på Velg modul-ikonet i Basic IDE for å åpne makro Organisator-dialogen.

 2. Klikk modulen som skal omdøpes to ganger, med en pause mellom klikkene. Skriv inn det nye navnet.

  Høyreklikk på modul- eller dialognavnet nederst i BASIC IDE og velg Endre navn og skriv inn det nye navnet.

 3. Trykk Enter for å bekrefte endringene.

Slette en modul eller dialog

 1. Velg Verktøy - Makroer - Organiser makroer - Basic og klikk Arrangør eller klikk på Velg modul-ikonet i Basic IDE for å åpne makro Organisator-dialogen.

 2. Trykk på fanen Moduler eller fanen Dialogvinduer.

 3. Velg modulen eller dialogen som skal slettes fra listen. Hvis nødvendig, dobbeltklikk på en oppføring for å få fram eventuelle.

 4. Klikk på Slett.

warning

Sletter du en modul permanent, slettes også alle prosedyrer og funksjoner i modulen.


Organisere prosjekt i dokument og maler

Flytte eller kopiere moduler mellom dokument, maler og programmet.

 1. Åpne alle dokumentene eller malene som du vil flytte, eller kopiere modulene eller dialogene.

 2. Velg Verktøy - Makroer - Organiser makroer - Basic og klikk Arrangør eller klikk på Velg modul-ikonet i Basic IDE for å åpne makro Organisator-dialogen.

 3. Hvis du vil flytte en modul eller dialog til et annet dokument, klikker du på det tilsvarende objektet i listen, og drar det til ønsket posisjon. En horisontal linje angir målposisjonen for det nåværende objektet mens du drar. Hold -tasten mens du drar for å kopiere objektet i stedet for å flytte det.

Supporter oss!