Basic Editoren

Grunnleggende redaktør gir standard redigeringsfunksjonene du er kjent med når du arbeider i et tekstdokument. Den støtter funksjonene til Rediger -menyen (Kutt, Slett, Lim inn), muligheten til å velge tekst med Shift-tasten, samt markørposisjoneringsfunksjoner (for eksempel flytte fra ord til ord med og piltastene).

Lange linjer kan deles i flere deler ved å sette inn et mellomrom og en understrek _ som de to siste tegnene i en linje. Dette kobler linjen med den følgende linjen til en logisk linje. (Hvis "Alternativkompatibel" brukes i samme Grunnmodul, er linjens fortsettelsesfunksjon også gyldig for kommentarlinjer.)

Hvis du trykker på Kjør BASIC -ikonet i Makro -linjen, starter programkjøringen fra den første linjen i det grunnleggende redigeringsprogrammet. Programmet kjører den første Sub eller Funksjon, og deretter stopper programmet. "Sub Main" har ikke forrang på programkjøring.

tip

Sett inn BASIC-koden mellom del- og "Sub Main" og "End Sub", som du ser når du åpner IDE-en først. Du kan også slette alle linjer og deretter skrive inn din egen Basic kode.


Navigering i et prosjekt

Biblioteklisten

Velg et bibliotek fra listen bibliotek til venstre på verktøylinjen for å hente inn biblioteket. Den første modulen i det markerte biblioteket vises.

Objektkatalogen

Du får fram objektkatalogen ved å klikke på Ikon ( ikonet for objektkatalogen) på verktøylinjen «Makro».

Dialogen viser en liste over alle eksisterende objekter i en hierarkisk representasjon. Dobbeltklikk på en listeoppføring åpner underordnede objekter.

Hvis du vil vise en bestemt modul i redigeringsprogrammet eller for å plassere markøren i en valgt SUB eller FUNKSJON, dobbeltklikker du på den tilsvarende oppføringen.

Lagre og hente kildekoder i Basic

Du kan lagre Basic-kode i en tekstfil som kan importeres og brukes i andre programsystem.

warning

Du kan ikke lagre Basic dialoger i en tekstfil.


Lagre kildekode som en tekstfil

  1. Velg modulen som skal eksporteres som tekst fra objektkatalogen.

  2. Klikk på ikonet Lagre kilde som i verktøylinjen Makro.

  3. Merk et filnavn og klikk på OK for å lagre filen.

Slik henter du inn kildekode fra en tekstfil

  1. Velg modulen du ønsker å importere kildekoden fra i objektkatalogen.

  2. Sett markøren der du ønsker å sette inn programkoden.

  3. Klikk på ikonet Sett inn kildetekst i verktøylinjen Makro.

  4. Velg tekstfilen som inneholder kildekoden og trykk på OK.

Supporter oss!