Bibliotek, moduler og dialogvindu

I dette avsnittet finner du grunnleggende informasjon om bruk av variabler i LibreOffice Basic.

LibreOffice Basic gir deg verktøy for å hjelpe deg med å strukturere prosjektene dine. Den støtter ulike "enheter" som gjør at du kan gruppere individuelle SUBS og FUNKSJONER i et Basic-prosjekt.

Bibliotek

Bibliotek fungerer som et verktøy for å organisere moduler, og kan enten kobles til et dokument eller en mal. Når dokumentet eller en mal er lagret, lagres alle modulene i biblioteket også automatisk.

Et bibliotek kan inneholde opp til 16 000 moduler.

Moduler

A module contains SUBS and FUNCTIONS along with variable declarations. The length of the program that can be saved in a module is limited to 64 kB. If more space is required you can divide a LibreOffice Basic project among several modules, and then save them in a single library.

Dialogmoduler

Dialogmoduler inneholder dialogdefinisjoner, inkludert dialogboksegenskapene, egenskapene til hvert dialogelement og de tildelte hendelsene. Siden en dialogmodul bare kan inneholde en enkelt dialog, blir de ofte referert til som "dialoger".

Supporter oss!