Bibliotek, moduler og dialogvindu

I dette avsnittet finner du grunnleggende informasjon om bruk av variabler i LibreOffice Basic.

LibreOffice Basic gir deg verktøy for å hjelpe deg med å strukturere prosjektene dine. Den støtter ulike "enheter" som gjør at du kan gruppere individuelle SUBS og FUNKSJONER i et Basic-prosjekt.

Bibliotek

Bibliotek fungerer som et verktøy for å organisere moduler, og kan enten kobles til et dokument eller en mal. Når dokumentet eller en mal er lagret, lagres alle modulene i biblioteket også automatisk.

Et bibliotek kan inneholde opp til 16 000 moduler.

Moduler

En modul inneholder SUBS og FUNKSJONER sammen med variable deklarasjoner. Lengden på programmet som kan lagres i en modul er begrenset til 64kB. Hvis det kreves mer plass, kan du dele et LibreOffice Basic-prosjekt mellom flere moduler, og deretter lagre dem i et enkelt bibliotek.

Dialogmoduler

Dialogmoduler inneholder dialogdefinisjoner, inkludert dialogboksegenskapene, egenskapene til hvert dialogelement og de tildelte hendelsene. Siden en dialogmodul bare kan inneholde en enkelt dialog, blir de ofte referert til som "dialoger".

Supporter oss!