Syntaks

Dette avsnittet beskriver de grunnleggende syntakselementene for LibreOffice Basic. For en mer detaljert beskrivelse LibreOffice Basic Guide som er tilgjengelig separat.

Bruk av Variabler

I dette avsnittet finner du grunnleggende informasjon om bruk av variabler i LibreOffice Basic.

Bruk av objektkatalogen

Objektkatalogen gir en oversikt over alle moduler og dialoger du har opprettet i LibreOffice.

Bruke prosedyrer, funksjoner og egenskaper

Det følgende beskriver den grunnleggende bruken av prosedyrer, funksjoner og egenskaper i LibreOffice Basic.

Bibliotek, moduler og dialogvindu

I dette avsnittet finner du grunnleggende informasjon om bruk av variabler i LibreOffice Basic.

Supporter oss!