Legg til biblioteker

Finn detLibreOffice-Basic-biblioteket som du vil legge til i denne listen og velg så «Åpne»

Filnavn:

Oppgi et navn på eller en sti til det biblioteket du vil legge til. Du kan også velge et bibliotek fra listen.

Valg

Sett inn som en referanse (skrivebeskyttet)

Legg til det valgte objektet som en skrivebeskyttet fil. Biblioteket blir lastet på nytt hver gang du starter LibreOffice..

Erstatt eksisterende biblioteker

Erstatter et bibliotek som har det samme navnet som det du vil lagre til.

Supporter oss!