Makro

Åpne dialogvinduet Makro, der du kan lage, redigere, organisere og kjøre LibreOffice Basic-makroer.

Makronavn

Viser navnet på den valgte makroen. For å skape eller endre navnet på en makro, skriv inn navnet her.

Makro fra/lagre makro i

Lister opp bibliotekene og modulene hvor du kan åpne eller lagre makroer. For å lagre en makro sammen med et bestemt dokument, må du først åpne dokumentet og deretter dette dialogvinduet.

Kjør/lagre

Kjører eller lagrer aktiv makro.

Tildel

Åpner dialogvinduet , der du kan tildele den valgte makroen til en menykommando, en verktøylinje eller en hendelse.

Rediger

Start LibreOffice Basic-editoren og åpne den valgte makroen for redigering.

Ny/slett

Skaper en ny makro, eller sletter den valgte makroen.

For å lage en ny makro, velg modulen «Standard» i listen Makro fra, og velg så Ny.

For å slette en makro, velg den og velg så Slett.

Organisering

Åpne dialogvinduet Makrohåndterer. Der kan du legge til, endre eller slette eksisterende makroer, dialogvinduer og biblioteker.

Modul/dialogvindu

Her vises eksisterende makroer og dialogvinduer.

Du kan dra og slippe en modul eller et dialogvindu mellom biblioteker.

For å kopiere et dialogvindu eller en modul, hold nede -tasten mens du drar og slipper.

Rediger

Åpne makroen eller dialogvinduet du har valgt for redigering.

Ny

Lag en ny modul.

Skaper en ny dialog.

Fane for biblioteker

Lar deg håndtere makrobibliotekene.

Plassering

Velg den plasseringen der de makrobibliotekene er som du vil rydde i.

Bibliotek

Lister opp makrobibliotekene på den valgte plasseringen.

Rediger

Åpne LibreOffice Basic editor slik at du kan endre det valgte biblioteket.

Passord

Tildel eller endre passordet til det valgte biblioteket. «Standard»-biblioteker kan ikke ha passord

Ny

Lag et nytt bibliotek.

Navn

Gi navn til den nye modulen, dialogvinduet eller biblioteket.

Legg til

Finn LibreOffice Basic-biblioteket du vil legge til i listen og velg «Åpne».

Supporter oss!