Informasjon

Du kan angi de lokale innstillingene som kontrollerer formatering av datoer, tall og valuta i LibreOffice Basic i - SprĂĄk Innstillinger - SprĂĄk. I Basic formatkoderblir alltid descimaler (.) brukt som plassholdere for desimalskilletegnet som er defineret i de lokale innstillingene. Punktumet vil bli erstattet med det aktuelle skilletegnet.

Det samme gjelder for de lokale innstillingene for dato-, tid- og valuta-format. Basic-formatet vil bli tolket og vist i samband, med til de lokale sprĂĄkinnstillingene.

Fargeverdiene for de 16 basisfargene er:

Fargeverdi

Fargenavn

0

Svart

128

BlĂĄ

32768

Grønn

32896

CyanblĂĄ

8388608

Rød

8388736

Magentarød

8421376

Gul

8421504

Hvit

12632256

GrĂĄ

255

LyseblĂĄ

65280

Lysegrønn

65535

Lys cyanblĂĄ

16711680

Lyserød

16711935

Lys magentarød

16776960

Lysegul

16777215

Gjennomsiktig hvit


Åpne Verktøy - Makroer - Organiser dialogbokser og velg LibreOffice Dialoger-kontainer.

Åpne Verktøy - Makroer - LibreOffice Basic - Rediger og velg Programmakroer-kontainer.

Dette biblioteket må lastes før kjøring. Kjør følgende setning før du kjører en makro som bruker dette biblioteket:

warning

Denne konstanten, funksjonen eller objektet er aktivert med utsagnet Option VBASupport 1 plassert før den kjørbare programkoden i en modul.


warning

Denne setningen må legges til før den kjørbare programkoden i en modul.


Syntaks:

Returverdi:

Parametre:

Eksempel:

I Basic

I Python

note

Denne metoden er bare tilgjengelig for Basic -skript.


note

Denne metoden er bare tilgjengelig for Python-skript.


warning

Denne metoden krever installasjon av APSO (alternativt) Skript Organisator for Python) utvidelse. I sin tur krever APSO tilstedeværelsen av LibreOffice Python-skriptrammeverk. Hvis APSO eller Python mangler, oppstår det en feil.


note

Denne tjenesten støttes fullt ut i både Basic- og Python-språk. Alle eksempler er uttrykt ved hjelp av Basic-programmeringsspråket og kan enkelt konverteres til Python.


Strengfunksjoner

VBA finansielle funksjoner

VBA-klokkeslett- og datofunksjoner

VBA-I/O-funksjoner

VBA-matematiske funksjoner

VBA-objektfunksjoner

Feilkoder

1 Det har oppstĂĄtt et unntak

2 Syntaksfeil

3 Return uten Gosub

4 Ugyldig verdi, prøv igjen

5 Ugyldig prosedyreoppkall

6 Overflyt

7 Ikke nok minne

8 Array er dimensjonert fra før

9 Indeks utenfor definert omrĂĄde

10 Dobbelt definisjon

11 Division med null

12 Variabelen er ikke definert

13 Ukjent datatype

14 Ugyldig parameter

18 Prosessen avbrutt av bruker

20 Fortsett uten feil

28 Ikke nok stakk-minne

35 Sub-prosedyre eller funksjonsprosedyre er ikke definert

48 Feil ved lasting av DLL-fil

49 Feil konvensjon for DLL-oppkall

51 Intern feil

52 Ugyldig filnavn eller filnummer

53 Fant ikke filen

54 Feil filmodus

55 Filen er ĂĄpen

57 Utstyrs-I/O-feil

58 Filen eksisterer allerede

59 Feil postlengde

61 Disketten eller harddisken er full

62 Lesing etter filslutt (EOF)

63 Feil postnummer

67 For mange filer

68 Enhet er ikke tilgjengelig

70 Tilgang nektet

71 Harddisken er ikke klar

73 Ikke lagt inn

74 Endring av navn pĂĄ annen enhet er ikke mulig

75 Sti-/fil-tilgangsfeil

76 Fann ikke stien

91 Objektvariabel ikke satt

93 Ugyldig strengmønster

94 Det er ikke lov til ĂĄ bruke null

250 DDE-feil

280 Venter pĂĄ svar frĂĄ DDE-koblingen

281 Ingen DDE-kanaler tilgjengelige

282 Ingen program reagerte pĂĄ ĂĄpning av DDE-koblingen

283 For mange program reagerte pĂĄ DDE-koblingen

284 DDE-kanalen er lĂĄst

285 Kan ikke kjøre DDE-operasjoner fra et eksternt program

286 Tidsavbrudd ved venting pĂĄ DDE-respons

287 Brukeren trykket ESCAPE under DDE_operasjonen

288 Det eksterne programmet er opptatt

289 DDE-operasjon uten data

290 Data er i feil format

291 Eksternt program ble avsluttet

292 DDE-koblingen er avbrutt eller endret

293 DDE-metode aktivertutan ĂĄpen kanal

294 Ugyldig DDE-link format

295 DDE-meldingen har forsvunnet

296 Innlimt lenke er allerede utført

Kan ikke velge lenkemodus fordi temaet for lenken er ugyldig.

298 DDE krever DDEML.DLL-filen

323 Kan ikke laste inn modulen fordi den er i et ugyldig format

341 Ugyldig objektindeks

366 Objektet er ikke tilgjengelig

380 Ugyldig egenskapsverdi

Denne verdien er "Kun les"

Denne verdien er "kun skrivbar"

420 Ugyldig obejektreferanse

423 Fant ikke egenskapen eller metoden

424 Objekt nødvendig

425 Ugyldig bruk av objekt

430 Dette objektet har ikke støtte for OLE-automatisering

438 Dette objektet har ikke støtte for denne egenskapen eller metoden

440 OLE automasjonsfeil

445 Dette objektet har ikke støtte for denne handlingen

446 Dette objektet har ikke støtte for navngitte argument

447 Det aktuelle objektet har ikke støtte for de brukte språkinnstillingene

448 Fann ikke det navngitte argumentet

449 Argument er ikke valgfritt

450 Ugyldig antall argument

451 Objektet er ikke en liste

452 Ugyldig ordenstall

453 Fann ikke den spesifiserte DLL-funksjonen

460 Ugyldig format for utklippstavlen

951 Uventet symbol:

952 Forventet:

953 Forventet et symbol

954 Forventet en variabel

955 Forventet en etikett

956 Verdien kan ikke benyttesl

957 Variabelen er definert fra før

958 Sub-prosedyren eller -funksjonen er definert fra før

959 Etiketten er allerede definert

960 Fant ikke variabelen

961 Fant ikke matrisen eller prosedyren

962 Fant ikke prosedyren

963 Etiketten er ikke definert

964 Ukjent datatype

965 Forventet Exit

966 Uttrykksblokken er fortsatt ĂĄpen: det mangler

967 Ikke samsvar mellom parentesene

968 Symbolet er allerede definert annerledes

969 Parameterne samsvarer ikke til prosedyren

970 Ugyldig tegn i tallet

971 Array må være dimensjonert

972 Else/Endif uten If

973 ikke tillatt i en prosedyre

974 er ikke tillatt utenfor en prosedyre

975 Spesifikasjonene for dimensjonen passer ikke

976 Ukjent valg:

977 Konstanten er omdefinert

978 Programmet er for stort

979 Strenger eller array er ikke lov her

1000 Objekt har ikke denne egenskapen

1001 Objektet har ikke denne metoden

1002 Det manglar et nødvendig argument

1003 Ugyldig antall argument

1004 Feil ved utføring av en metode

1005 Kan ikke sette verdi

1006 Kunne ikke bestemme egenskapen

Supporter oss!