LibreOffice Grunnleggende Ordliste

Denne ordlisten forklarer enkelte tekniske termer som du kan komme over mens du jobber med LibreOffice Basic.

Desimaltegn

Ved konvertering av tall benytter LibreOffice Basic de lokale innstillingene for datamaskinen til Ă„ bestemme hvilke desimaltegn og tusenskille som skal brukes.

Effekten pÄvirker bÄde den direkte konverteringen (1 + "2,3" = 3,3) og kjÞretidsfunksjonen IsNumeric.

Farger

I LibreOffice Basic blir farger hÄndterte som heltall av typen Long. Returverdien etter fargespÞrringer er ogsÄ alltid eit heltall av typen Long. NÄr du definerer egenskaper, kan du bruke RGB-koden som blir konvertert til et heltall ved hjelp av RGB-funksjonen.

MĂ„leenheter

I LibreOffice Basic kan en metodeparameter eller enegenskap som bruker mĂ„lenheter som blir spesifisert enten som et heltall eller et langt heltall utan mĂ„leenhet, eller som en streng som enneholder en mĂ„leenhet. Dersom det ikke er overfĂžrt en enhet til metoden, blir standardenheten for det aktive dokumentet brukt. Hvis parameteret inneholder en streng med mĂ„leenhet, blir denne mĂ„leenheten brukt i steden for standardenheten. Standardenheten for en dokumenttype kan settes i → (Dokumenttype) → Generelt.

Twips

En «twip» er en skjermuavhengig enhet som blir brukt til Ä definere en enhetlig og stÞrrelse for skjermelement pÄ alle visingstypene. En twip er 1/1440 tomme eller 1/20 av et punkt pÄ skriveren. Det er sÄledes 1440 twip i en tomme, eller ca 567 twip i én centimeter.

URL-notasjon

En URL (Uniform Resource Locators) blir brukt for Ä bestemme lokasjonen av en ressurs som en fil i et filsystem feks i et nettverk. En URL bestÄr av en protokolldel, en vertsdel og en sti og fildel.

protokoll://verts.navn/sti/til/en/fil.html

URL blir mest brukt pÄ Internett for Ä spesifisere internettsider. Eksempel pÄ protokoller er http, ftp og file. Protokollen file viser til en fil pÄ det lokale filsystemet.

I URL-notasjonen er det en del spesialtegn som er ulovlige Ä bruke. Disse blir enten byttet ut med andre tegn eller blir kodet. Det blir brukt skrÄstrek /) som skilletegn. En fil som for eksempel blir skrevet som C:\Users\alice\Documents\My File.odt pÄ en "Windowsmaskin", blir til file:///C|/My%20File.odt i URL-notasjonen.

Supporter oss!