LibreOffice Grunnleggende Ordliste

Denne ordlisten forklarer enkelte tekniske termer som du kan komme over mens du jobber med LibreOffice Basic.

AppFont Enheter

Map AppFont-enheter er enhets- og oppløsningsuavhengig. Én Map AppFont-enhet er lik en åttendedel av gjennomsnittlig tegnhøyde (Systemfont) og en fjerdedel av gjennomsnittlig tegnbredde.

Desimaltegn

Ved konvertering av tall benytter LibreOffice Basic de lokale innstillingene for datamaskinen til å bestemme hvilke desimaltegn og tusenskille som skal brukes.

Effekten påvirker både den direkte konverteringen (1 + "2,3" = 3,3) og kjøretidsfunksjonen IsNumeric.

Farger

I LibreOffice Basic blir farger håndterte som heltall av typen Long. Returverdien etter fargespørringer er også alltid eit heltall av typen Long. Når du definerer egenskaper, kan du bruke RGB-koden som blir konvertert til et heltall ved hjelp av RGB-funksjonen.

Måleenheter

I LibreOffice Basic kan en metodeparameter eller enegenskap som bruker målenheter som blir spesifisert enten som et heltall eller et langt heltall utan måleenhet, eller som en streng som enneholder en måleenhet. Dersom det ikke er overført en enhet til metoden, blir standardenheten for det aktive dokumentet brukt. Hvis parameteret inneholder en streng med måleenhet, blir denne måleenheten brukt i steden for standardenheten. Standardenheten for en dokumenttype kan settes i → (Dokumenttype) → Generelt.

Twips

En twip er en skjermuavhengig enhet som brukes til å definere den ensartede plasseringen og størrelsen på skjermelementer på alle skjermsystemer. En twip er 1/1440 av en tomme eller 1/20 av en skrivers punkt. Det er 1440 twips til en tomme eller omtrent 567 twips til en centimeter.

URL-notasjon

En URL (Uniform Resource Locators) blir brukt for å bestemme lokasjonen av en ressurs som en fil i et filsystem feks i et nettverk. En URL består av en protokolldel, en vertsdel og en sti og fildel.

protokoll://verts.navn/sti/til/en/fil.html

URL blir mest brukt på Internett for å spesifisere internettsider. Eksempel på protokoller er http, ftp og file. Protokollen file viser til en fil på det lokale filsystemet.

I URL-notasjonen er det en del spesialtegn som er ulovlige å bruke. Disse blir enten byttet ut med andre tegn eller blir kodet. Det blir brukt skråstrek /) som skilletegn. En fil som for eksempel blir skrevet som C:\Users\alice\Documents\My File.odt på en "Windowsmaskin", blir til file:///C|/My%20File.odt i URL-notasjonen.

Supporter oss!