Kjøring av interaktiv Python-konsoll

Den interaktive Python-konsollen, også kjent som Python-tolk eller Python-skall, gir programmerere en rask måte å utføre kommandoer på og prøve og teste koden uten å opprette en fil. UNO objekter introspeksjon samt LibreOffice-Pythonmoduler dokumentasjon kan fås fra terminalen.

note

Fra en fullfunksjons LibreOffice installert pakke, bruk enten Basic eller Python:


Å bruke en Basic makro


    Sub interpreter_console
      Const UNIX = 4
      ps = CreateUnoService("com.sun.star.util.PathSettings")
      install_path = ConvertFromURL(ps.Module)
      cmd = IIF(GetGuiType()=UNIX,"x-terminal-emulator -e ","")
      Shell(cmd + install_path + GetPathSeparator() + "python" )
    End Sub
  

Å bruke en Python makro


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    import uno, os, subprocess
      
    def interpreter_console():
      ctx = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      ps = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.util.PathSettings", ctx)
      install_path = uno.fileUrlToSystemPath(ps.Module)
      pgm = install_path + os.sep + "python" # Python shell/console path
      subprocess.Popen(pgm) # Start Python interactive Shell
      
  

Eksempel resultat

Python Interaktiv Konsoll

Alternativ konsoll

APSO utvidelseskonsoll som et alternativ:

APSO konsoll

Supporter oss!