Inndata/visning til skjerm

Python standard utdatafil er ikke tilgjengelig når du kjører Python makroer fra Verktøy - Makroer - Kjør makro ... -menyen. Presentasjon av utgangen av en modul krever Python interaktive konsollen. Funksjoner som input (), utskrift () , repr () og str () er tilgjengelige fra Python-skallet.

tip

LibreOffice msgbox Python-modulen foreslår en msgbox()-metode som er illustrert i >Opprette hendelseslyttere og Opprette en dialogbehandler, eksempelsider.


LibreOffice Basic foreslår InputBox (), Msgbox () og Print () I/O-funksjoner på skjermen. Python-alternativer eksisterer avhengig av LibreOffice API Abstract Windowing Toolkit, enten på Python til Basic-funksjonsanrop. Sistnevnte foreslår en syntaks som med vilje ligner Basic, og bruker en Python-modul ved siden av en Basic-modul. API Scripting Framework brukes til å utføre Basic, BeanShell, JavaScript og Python-inter-språk-funksjonsanrop.

Python-syntaks:

MsgBox(txt, buttons=0, title=None)

InputBox(txt, title=None, default=None)

Print(txt)

Eksempler:

>>> import screen_io as ui

>>> reply = ui.InputBox('Please enter a phrase', title='Dear user', defaultValue="here..")

>>> rc = ui.MsgBox(reply, title="Confirmation of phrase")

>>> age = ui.InputBox('How old are you?', title="Hi")

>>> ui.Print(age)

Installasjon

skjerm_io-Pythonmodul


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
    
    def MsgBox(prompt: str, buttons=0, title='LibreOffice') -> int:
      """ Viser en dialogboks som inneholder en melding og returnerer en verdi. """
      xScript = _getScript("_MsgBox")
      res = xScript.invoke((prompt,buttons,title), (), ())
      return res[0]
    
    def InputBox(prompt: str, title='LibreOffice', defaultValue='') -> str:
      """ Viser en melding i en dialogboks der brukeren kan skrive inn tekst. """
      xScript = _getScript("_InputBox")
      res = xScript.invoke((prompt,title,defaultValue), (), ())
      return res[0]
    
    def Print(message: str):
      """ Skriver ut de angitte strengene eller numeriske uttrykk i en dialogboks. """
      xScript = _getScript("_Print")
      xScript.invoke((message,), (), ())
    
    import uno
    from com.sun.star.script.provider import XScript
    def _getScript(script: str, library='Standard', module='uiScripts') -> XScript:
      sm = uno.getComponentContext().ServiceManager
      mspf = sm.createInstanceWithContext("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory", uno.getComponentContext())
      scriptPro = mspf.createScriptProvider("")
      scriptName = "vnd.sun.star.script:"+library+"."+module+"."+script+"?language=Basic&location=application"
      xScript = scriptPro.getScript(scriptName)
      return xScript
  
note

MsgBox og InputBox metoder fra Grunnleggende tjeneste inkludert i ScriptForge-bibliotekene anroper direkte sine opprinnelige Basic-motparter.


uiSkript-Basicmodul


    Option Explicit
    Private Function _MsgBox( prompt As String, Optional buttons As Integer, _
        Optional title As String ) As Integer
      _MsgBox = MsgBox( prompt, buttons, title )
    End Function
    Private Function _InputBox( prompt As String, Optional title As String, _
        Optional default As String) As String
      _InputBox = InputBox( prompt, title, default )
    End Function
    Private Sub _Print( msg As String )
      Print msg
    End Sub
  
tip

Alternative Python Script Organizer (APSO)-utvidelsen tilbyr en msgbox()-funksjonen ut av sin apso_utils-modul.


Supporter oss!