Identifiserer operativsystemet

Identifisering av operativsystemet kan utføres med Python eller Basic.

note

ComputerName-egenskapen er kun tilgjengelig for Windows. Grunnleggende anrop til Python-makroer hjelper med å overvinne de grunnleggende begrensningene i LibreOffice.


Bruker en Python klasse:


    """ the_module """
    import os, platform
    class Platform():
      @property
      def ComputerName(self): return platform.node()
      @property
      def DirSeparator(self): return os.sep
      @property
      def isLinux(self): return (self.OSName=='Linux')
      @property
      def isMacOSX(self): return (self.OSName=='Darwin')
      @property
      def isWindows(self): return (self.OSName=='Windows')
      @property
      def OSName(self): return platform.system()
      @property
      def PathDelimiter(self): return os.pathsep
  

Bruker en Basic klassemodul:

tip

LibreOffice Basic mangler innebygd anerkjennelse av MacOS X Plattformidentifikasjon er mulig med LibreOffice Application Programming Interface (API).    Option Compatible
    Option ClassModule
    Option Explicit
    
    Public Property Get ComputerName As String
      If isWindows Then ComputerName = Environ("ComputerName")
    End Property ' Platform.ComputerName
    
    Public Property Get DirSeparator As String
      DirSeparator = GetPathSeparator()
    End Property ' Platform.DirSeparator
    
    Public Property Get IsLinux As Boolean
      isLinux = ( GetGUIType()=4 ) ' Applies to macOS as well 
    End Property ' Platform.isLinux
    
    Public Property Get IsMacOSX As Boolean
      isMacOSX = ( OSName="MAC" )
    End Property ' Platform.isMacOSX
    
    Public Property Get IsWindows As Boolean
      isWindows = ( GetGUIType()=1 )
    End Property ' Platform.isWindows
    
    Public Property Get OSName As String
      ' Returner plattform navn som "MAC", "UNIX", "WIN"
      ' Avledet fra "Tools.UCB.ShowHelperDialog" funksjon
      With GlobalScope.Basiclibraries
        If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
      End With
      Dim keyNode As Object ' com.sun.star.configuration.ConfigurationAccess
      keyNode = Tools.Misc.GetRegistryKeyContent("org.openoffice.Office.Common/Help")
      OSName = keyNode.GetByName("System")
    End Property ' Platform.OSName
    
    Public Property Get PathDelimiter As String
      Select Case OSName
        Case "MAC", "UNIX" : PathDelimiter = ":"
        Case "WIN" : PathDelimiter = ";"
       End Select
    End Property ' Platform.PathDelimiter
  

Eksempler:

Med Python

>>> from < the_module > import Platform

>>> skriv ut(Plattform().erMacOSX) # objekt egenskaper

True

>>> innput(Plattform().OSNavn) # objekt egenskaper

Darwin

Fra Verktøy - Makroer - Kjør makro ... -menyen.


    from < the_module > import Platform
    import screen_io as ui
    p = Platform()
    ui.MsgBox(''.join(['isMacOS: ',str(p.isMacOSX)]),0,p.OSName)
  

Ved LibreOffice Basic


    Sub Platform_example()
      Dim p Som ny plattform 'forekomst av plattform klassen
      MsgBox p.erLinux 'objektegenskap
      Skriv ut p.erWindows, p.OSNavn 'objektegenskaper
    End Sub ' Platform_example
  

Supporter oss!