Organisering og plassering av Pythonskript

Python-skriptfilene lagres i filsystemet, i mapper styrt av LibreOffice. Makroene kan startes på installasjons-, bruker- eller filnivå.

Plassering av Pythonskript

Refer to Getting Session Information in order to get programmatic access to Python script locations.

Beholder for LibreOffice-makroer

Eksisterende makroer på denne plasseringen (beholder) ble kopiert av installeringsprogrammet og er tilgjengelige for alle datamaskiner, og ethvert åpent dokument kan få tilgang til makroer som er lagret i beholderen. Du trenger administrative rettigheter til å lagre eller redigere makroer her.

Beholderplasseringen for LibreOffice Makroer i filsystemet avhenger av operativsystemet:

Mine makroer

Denne beholderen er bare tilgjengelig for brukeren av LibreOffice. Ethvert åpent dokument kan få tilgang til makroer lagret beholderen. Makroer på denne plasseringen er lagret i LibreOffice brukerprofilen.

Beholder plasseringen for Mine Makroer i filsystemet avhenger av operativsystemet:

Dokumentmakroer

Dokumentmakroer er innebygd i dokumentet og er bare tilgjengelige når dokumentet er åpent.

Bibliotek, moduler og makroer

Som BASIC makroer, kan Python-makroer organiseres i biblioteker, moduler og makroer.

Skape et nytt Python bibliotek

Biblioteker er mapper i beholdertreet. For å opprette et bibliotek, legg til en mappe i målbeholderen. Bibliotekets navn er mappenavnet.

Skape en ny Python modul

En modul er en pythonfil i biblioteket eller beholderen. Opprett en modul som legger til en fil i containeren.

Python-makroer

En makro er et Python-objekt i modulen.

Supporter oss!