Organisering og plassering av Python-skript

LibreOffice-makroer er gruppert i modulfiler, moduler er vanligvis gruppert i biblioteksmapper, og biblioteker er gruppert i bibliotekbeholdere, selv om beholdere også kan inneholde moduler.

Et bibliotek brukes som en hovedgruppering for enten en hel kategori av makroer, eller for en hel applikasjon. Moduler deler vanligvis funksjonalitet, som brukerinteraksjon og beregninger. Individuelle makroer er subrutiner og funksjoner. Figuren nedenfor viser et eksempel på den hierarkiske strukturen til makrobiblioteker i LibreOffice.

Diagram for bibliotekcontainere

Figur: Makrobibliotekhierarki

Beholderne er tilgjengelige i alle LibreOffice-programmer gjennom brukergrensesnittet. Gå til Verktøy > Makroer > Organiser makroer > Python for å åpne Python-makrodialogen.

Tre bibliotekbeholdere vises i Makro Fra-listen:

  1. Mine makroer: personlige makroer tilgjengelig for LibreOffice-brukeren

  2. Applikasjonsmakroer: systemmakroer distribuert med LibreOffice for hver datamaskinbruker

  3. Dokumentmakroer: hvert dokument kan inneholde makrobiblioteker som er tilgjengelige i det dokumentet for alle brukerne

Plassering av Python-skript

Referer til Henting av øktinfofor å få programmatisk tilgang til lokasjonene for Python-skript.

Applikasjonsmakroer

Eksisterende makroer på denne plasseringen (beholder) ble kopiert av installeringsprogrammet og er tilgjengelige for alle datamaskiner, og ethvert åpent dokument kan få tilgang til makroer som er lagret i beholderen. Du trenger administrative rettigheter til å lagre eller redigere makroer her.

Beholderplasseringen for LibreOffice Makroer i filsystemet avhenger av operativsystemet:

Mine makroer

Denne beholderen er bare tilgjengelig for brukeren av LibreOffice. Ethvert åpent dokument kan få tilgang til makroer lagret beholderen. Makroer på denne plasseringen er lagret i LibreOffice brukerprofilen.

Beholder plasseringen for Mine Makroer i filsystemet avhenger av operativsystemet:

Dokumentmakroer

Dokumentmakroer er innebygd i dokumentet og er bare tilgjengelige når dokumentet er åpent.

Bibliotek, moduler og makroer

Python-makroer kan organiseres i biblioteker, moduler og makroer. Bruk makrobibliotekhierarkiet som en guide når du oppretter eller installerer nye makroer i modulfiler, nye modulfiler i biblioteksmapper eller nye bibliotekmapper i containere.

Supporter oss!