Sett opp IDE (Integrated Development Environment) for Python

Skrive Python-makroer krever ekstra konfigurasjonstrinn for å sedtte opp din foretrukne IDE.

Ulikt Basic makro utvikling i LibreOffice, utvikling av Python skript for LibreOffice krever å konfigurere et eksternt integrert utviklingsmiljø (IDE). Flere IDEer er tilgjengelige som spenner fra nybegynnere til avanserte Python-kodere. Mens du bruker en Python IDE, programmerere, får en fordel av mange funksjoner som syntaxutheving, kodeformatering, klassesurfing, kodeavslutning, testdrevet utvikling, feilsøking, versjonskontroll og mange flere. Du kan henvise til Utforme og utvikle Python-applikasjoner på Wiki for mer grundig informasjon om oppsettet av en bro mellom din IDE og en kjørende instans av LibreOffice.

APSO-utvidelsen

Utvidelsen Alternative Python Script Organizer (APSO) gjør det enklere å redigere Pythonskript, særlig når de er innebygget i et dokument. Ved hjelp av APSO kan du sette opp ditt foretrukne program for å redigering av kildekoden og åpne det innebygde Python-shell-et. Det finnes utvidelser som du kan benytte for å se på tilfeldige UNO-objekt. Se Designing & Developing Python Applications for mer om dette.

Supporter oss!