Pythonprogrammering, eksempel

Henting av øktinfo

Identifiserer operativsystemet

Importerer Phyton Moduler

Inndata/visning til skjerm

Overvåke Dokumenthendelser

Åpner en dialog i Phyton

Opprett en dialoghåndterer

Oppretting av handlingsLyttere

Anroper Basic Makroer fraPython

Supporter oss!