Pythonprogrammering, eksempel

Henting av øktinfo

Identifiserer operativsystemet

Importerer Phyton Moduler

Inndata/visning til skjerm

Lytte til dokumenthendelser

Åpner en dialog i Phyton

Opprett en dialoghåndterer

Oppretting av handlingsLyttere

Anroper Basic Makroer fraPython

Kjøring av interaktiv Python-konsoll

Supporter oss!