Åpner en dialog i Phyton

LibreOffice dialogbokser opprettes medDialogredaktør og lagres på varierende steder i henhold til deres personlige (My Macros), delte (LibreOffice makroer) eller dokument-innebygd. I motsatt rekkefølge er dynamiske dialoger konstruert ved kjøring, fra Basic eller Python-skript, eller ved hjelp av andre LibreOffice-støttet språk for den saks skyld. Å åpne statiske dialoger med Python er illustrert her. Unntakshåndtering og internasjonalisering utelates for klarhet.

Mine Makroer eller LibreOffice Makro dialogen

Eksemplene under åpner Access2Base Sporings-konsollen eller den importerte Opplæringsdialogen ved hjelp avVerktøy - Makroer - Kjør Makro-menyen:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def consoleDlg():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Access2Base.dlgTrace?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    def tutorDialog():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:Standard.TutorialsDialog?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (consoleDlg, tutorDialog)
  

Innebygde dokumentdialoger

Eksemplet nedenfor åpner en nylig redigert Dialog1-dialog fra et dokument med Verktøy - Makroer - Kjør Makro-menyen:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def docDialog():
      """ Viser en dok-basert dialog """
      model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
      smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
      dp = smgr.createInstanceWithArguments( "com.sun.star.awt.DialogProvider", (model,))
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Standard.Dialog1?location=document")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (docDialog,)
  

Gå til msgbox.py i {installasjon}/program/ -katalogen for Python dynamiske dialogeksempler.

Supporter oss!