Åpner en dialog i Phyton

LibreOffice dialogbokser opprettes medDialogredaktør og lagres på varierende steder i henhold til deres personlige (My Macros), delte (LibreOffice makroer) eller dokument-innebygd. I motsatt rekkefølge er dynamiske dialoger konstruert ved kjøring, fra Basic eller Python-skript, eller ved hjelp av andre LibreOffice-støttet språk for den saks skyld. Å åpne statiske dialoger med Python er illustrert her. Unntakshåndtering og internasjonalisering utelates for klarhet.

Mine Makroer eller LibreOffice Makro dialogen

Eksemplene nedenfor åpner Access2Base Trace konsollen eller den importerte dialogboksen TutorialsDialog med Verktøy - Makroer - Kjør makro ... -menyen:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def consoleDlg():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Access2Base.dlgTrace?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    def tutorDialog():
      ctx =XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext()
      smgr = ctx.getServiceManager()
      dp = smgr.createInstanceWithContext("com.sun.star.awt.DialogProvider", ctx)
      dlg = dp.createDialog("vnd.sun.star.script:Standard.TutorialsDialog?location=application")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (consoleDlg, tutorDialog)
  

Innebygde dokumentdialoger

Eksempelet nedenfor åpner en nylig redigert Dialog1dialog med Verktøy - Makroer - Kjør makro ... -menyen:


    # -*- coding: utf-8 -*-
    from __future__ import unicode_literals
      
    def docDialog():
      ""Viser en dok-basert dialog""
      model = XSCRIPTCONTEXT.getDocument()
      smgr = XSCRIPTCONTEXT.getComponentContext().ServiceManager
      dp = smgr.createInstanceWithArguments( "com.sun.star.awt.DialogProvider", (model,))
      dlg = dp.createDialog( "vnd.sun.star.script:Standard.Dialog1?location=document")
      dlg.execute()
      dlg.dispose()
      
    g_exportedScripts = (docDialog,)
  

Gå til msgbox.py i {installasjon}/program/ -katalogen for Python dynamiske dialogeksempler.

Supporter oss!