.

Åpner en Dialog med Basic

Gå ut av dialogvindu-redigeringen ved å trykke på navnefliken til modulen dialogvinduet er tilkoblet, i LibreOffice BASIC-vinduet. Navnefliken er nederst i vinduet.

Skriv inn følgende kode for underprogrammet kalt VisDialogvindu1. I dette eksempelet blir dialogvinduet du laget, kalt "Dialogvindu1":


Sub Dialog1Show
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

For å ikke bruke funksjonen "LoadDialog" kan du bruke følgende kode i steden:


Sub Dialog1Show
  DialogLibraries.LoadLibrary("Standard")
  oDialog1 = CreateUnoDialog( DialogLibraries.Standard.Dialog1 )
  oDialog1.Execute()
End Sub

"Dialogvindu1" åpner når du kjører denne koden. For å lukke dialogvinduet klikker du lukkeknappen (x) på tittellinjen.

Supporter oss!