Programmeringseksempel for kontroller i redigering av dialogvinduer..

De følgende eksemplene beskriver et nytt dialogvindu kalt «Dialog1». Bruk kontrollelementene på verktøylinjen Verktøykasse i dialogredigeringen for å lage dialogvinduet og legge til følgende kontrollelementer: en Avkryssingsboks kalt «CheckBox1», et Etikettfelt kalt «Label1», en Knapp kalt «CommandButton1» og en Listeboks kalt «ListBox1».

Advarselsikon

Vær konsekvent med små/store bokstaver når du kobler et kontrollelement til en objekt-variabel.


Overordnet funksjon for ĂĄ laste dialogvinduer


Function LoadDialog(Libname as String, DialogName as String, Optional oLibContainer)
Dim oLib as Object ' com.sun.star.script.XLibraryContainer
Dim oLibDialog as Object
Dim oRuntimeDialog as Object
  If IsMissing(oLibContainer) Then
    oLibContainer = DialogLibraries
  End If
  oLibContainer.LoadLibrary(LibName)
  oLib = oLibContainer.GetByName(Libname)
  oLibDialog = oLib.GetByName(DialogName)
  oRuntimeDialog = CreateUnoDialog(oLibDialog)
  LoadDialog() = oRuntimeDialog
End Function

Funksjonen LoadDialog er lagret i Tools.ModuleControls tilgjengelig fra applikasjonsmakroer og dialogbokser.

Visning av et dialogvindu


REM global definisjon av variabler
Dim oDialog1 AS Object
Sub StartDialog1
  With GlobalScope.BasicLibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  oDialog1.Execute()
End Sub

Se pĂĄ, eller rediger egenskapene til kontrollelementene i et program


Sub Sample1
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM hent dialogmodell
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  REM vis tekst for Etikett1
  oLabel1 = oDialog1.GetControl("Label1")
  MsgBox oLabel1.Text
  REM sett ny tekst for Kontrolletikett1
  oLabel1.Text = "Nye Filer"
  REM vis modellegenskapene for Avkryssingsboks1
  oCheckBox1Model = oDialog1Model.CheckBox1
  MsgBox oCheckBox1Model.Dbg_Properties
  REM sett ny tilstand for Avkryssingsboks1 for kontrollmodell
  oCheckBox1Model.State = 1
  REM vis modellegenskapene for Kommandoknapp1
  oCMD1Model = oDialog1Model.CommandButton1
  MsgBox oCMD1Model.Dbg_Properties
  REM vis modellegenskapne for Kommandoknapp1
  oCMD1 = oDialog1.GetControl("CommandButton1")
  MsgBox oCMD1.Dbg_Properties
  REM kjør dialogvinduet
  oDialog1.Execute()
End Sub

Legg til en oppføring i en listeboks


Sub AddEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = ModuleControls.LoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM legg til et nytt element i listeboksen
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  Dim iCount as integer
  iCount = oListbox.ItemCount
  oListbox.additem("Nytt element" & iCount,0)
End Sub

Fjern en oppføring fra en listeboks


Sub RemoveEntry
  With GlobalScope.Basiclibraries
    If Not .IsLibraryLoaded("Tools") Then .LoadLibrary("Tools")
  End With
  oDialog1 = Tools.ModuleControls.LoadDialogLoadDialog("Standard", "Dialog1")
  REM Fjern det første elementet i ein Listeboks
  oDialog1Model = oDialog1.Model
  oListBox = oDialog1.GetControl("ListBox1")
  oListbox.removeitems(0,1)
End Sub

Supporter oss!