Endring av egenskapene til kontrollelementer i redigeringsprogrammet for dialogvinduer

Man kan angi egenskapene til kontrollelementene som settes inn i et dialogvindu. For eksempel kan farge, navn og størrelsen på en knapp endres i etterkant. De fleste egenskapene kan endres når du lager eller redigerer et dialogvindu. Det vil kun være begrenset tilgang ved kjøring.

For å endre egenskapene til et kontrollelement i utformingsmodus, høyreklikker du kontrollen og velger Egenskaper.

Supporter oss!