Basic programmerings-eksempler

Creating a Dialog Handler

Creating Event Listeners

Getting Session Information

Identifiserer operativsystemet

Overvåke Dokumenthendelser

Åpner en Dialog med Basic

Programmeringseksempel for kontroller i redigering av dialogvinduer..

Anroper Python-skript fra Basic

Supporter oss!