Basic programmerings-eksempler

Opprett en dialoghåndterer

Oppretting av handlingsLyttere

Henting av øktinfo

Identifiserer operativsystemet

Lytte til dokumenthendelser

Åpner en Dialog med Basic

Programmeringseksempel for kontroller i redigering av dialogvinduer..

Anroper Python-skript fra Basic

Supporter oss!