Anroper Python-skript fra Basic

Å anrope Python-skript fra LibreOffice Grunnleggende makroer, er mulig, og verdifulle funksjoner kan nås som:

tip

A reasonable exposure to LibreOffice Basic and to Application Programming Interface (API) funksjoner anbefales før du utfører inter-språk samtaler fra Basic til Python, til JavaScript eller en annen skriptmotor.


Henter Python skript

Python-skript kan være personlige, delte eller innebygde i dokumentene. For å kjøre de, må LibreOffice Basic være utstyrt med funksjon, finne Python-skriptplasseringer.com.sun.star.script.provider.XScript grensesnittkompatible UNO-objekter tillater kjøring av Python-skript:


     Option Explicit
       
     Public Function GetPythonScript(macro As String, _
         Optional location As String) As com.sun.star.script.provider.Xscript
       "'Grip Python-skriptobjekt før utførelse
       ' Argumenter:
       '  makro  : som "library/module.py$macro" eller "module.py$macro"
       '  lokasjon: som "dokument", "del", "bruker" eller ENUM(erasjon)
       ' Resultat:
       '  plassert com.sun.star.script.provider.XScript UNO service'''
       If IsMissing(location) Then location = "user"
       Dim mspf As Object ' com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory
       Dim sp som objekt ' com.sun.star.script.provider.XScriptProvider compatible
       Dim uri As String
       If location="document" Then
         sp = ThisComponent.getScriptProvider()
       Else
         mspf = CreateUnoService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
         sp = mspf.createScriptProvider("")
       End If
       uri = "vnd.sun.star.script:"& macro &"?language=Python&location="& location
       GetPythonScript = sp.getScript(uri)
     End Function ' GetPythonScript
   

Kjører Python Skript

LibreOffice Application Programming Interface (API) Scripting Framework, støtter kjøring av ulike språk script mellom Python og Basic, eller andre støttede programmeringsspråk for den saks skyld. Argumenter kan sendes frem og tilbake over anrop, forutsatt at de representerer primitive datatyper som begge språk gjenkjenner, og forutsatt at Scripting Framework konverterer dem på riktig måte.

Syntaks

workstation_name = script.invoke(Array(), Array(), Array())

opSysName = script.invoke(Array(), in_outs, Array()) ' in_out er en matrise

file_len = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

normalizedPath = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

Eksempler på innebygde skript

Under Maskinnavn, og GetFilelen rutiner kaller Python-kollegene sine, ved hjelp av nevnte GetPythonScript -funksjon. Unntakshåndteringen er ikke detaljert.


     Option Explicit
     Alternativet, kompatible 'Egenskaper støttes
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get ComputerName As String
       '' 'Arbeidsstasjonsnavn' ''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$computer_name", "document")
       ComputerName = scr.invoke(Array(), Array(), Array())
     End Property ' ComputerName
       
     Private Function GetFilelen(systemFilePath As String) As Currency
       '' 'Filstørrelse i byte' ''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$get_size", Script.ISEMBEDDED)
       GetFilelen = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array(),)
     End Function ' GetFilelen
       
     Private Type _SCRIPT_LOCATION
       ISEMBEDDED Som streng 'dokumentskript
       ISPERSONAL Som streng 'brukerskript
       ISSHARED som Streng ' LibreOffice makro
     End Type ' _SCRIPT_LOCATION
       
     Public Function Script() As Object ' Text enumeration
       Static enums As _SCRIPT_LOCATION : With enums
       If .ISEMBEDDED = "" Then
         .ISEMBEDDED = "dokument" ' dokument skript
         .ISPERSONAL = "bruker" ' brukerskript
         .ISSHARED = "del" ' LibreOffice makro
       End If : End With ' enums
       Script = enums
     End Function ' Script
   

To forskjellige Python-moduler anropes. De kan enten være innebygd i det gjeldende dokumentet, eller lagres i filsystemet. Kontroll av argumenttype hoppes over for tydlighet:


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import platform
     
     def computer_name() -> str:
       return platform.node()
     
     def OSname() -> str:
       return platform.system()
   

     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import os.path
     
     def get_size(systemFilePath: str) -> str:
       return str(os.path.getsize(systemFilePath))
     
     def normalyze(systemPath: str) -> str:
       return os.path.normpath(systemPath)
   

Eksempler på personlige eller delte skript

Oppkallemekanismen for personlige eller delte Python-skript er identisk med den for innebygde skript. Biblioteknavn blir tilordnet mapper. Beregning av LibreOffice brukerprofil og systemfilstier for delte moduler kan utføres som beskrevet i Få øktinformasjon . Under OSName , HelloWorld og NormalizePath rutiner kaller Python-kollegene sine ved å bruke nevnte GetPythonScript -funksjon. Unntakshåndteringen er ikke detaljert.


     Option Explicit
     Alternativet kompatible 'Egenskaper støttes
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get OSName As String
       '''Plattform navn som "Linux", "Darwin" eller "Windows"'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$OSname", Script.ISPERSONAL)
       OSName = scr.invoke(Array(), Array(), Array()) 
     End Property ' OSName
       
     Private Sub HelloWorld()
       '''LibreOffice Python delte eksempler'''
       scr = GetPythonScript("HelloWorld.py$HelloWorldPython", Script.ISSHARED)
       scr.invoke(Array(), Array(), Array(),)
     End Sub ' HelloWorld
       
     Public Function NormalizePath(systemFilePath As String) As String
       '''Strip overflødig '\..' i banen'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$normalyze", "user")
       NormalizePath = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())
     End Function ' NormalizePath
   

Python standardmoduler

LibreOffice innebygd Python inneholder mange standardbiblioteker å dra nytte av. De har et rikt funksjonssett, for eksempel, men ikke begrenset til:

Supporter oss!