Anroper Python-skript fra Basic

Å anrope Python-skript fra LibreOffice Grunnleggende makroer, er mulig, og verdifulle funksjoner kan nås som:

tip

A reasonable exposure to LibreOffice Basic and to Application Programming Interface (API) funksjoner anbefales f√łr du utf√łrer inter-spr√•k samtaler fra Basic til Python, til JavaScript eller en annen skriptmotor.


Henter Python skript

Python-skript kan v√¶re personlige, delte eller innebygde i dokumentene. For √• kj√łre de, m√• LibreOffice Basic v√¶re utstyrt med funksjon, finne Python-skriptplasseringer.com.sun.star.script.provider.XScript grensesnittkompatible UNO-objekter tillater kj√łring av Python-skript:


     Option Explicit
       
     Public Function GetPythonScript(macro As String, _
         Optional location As String) As com.sun.star.script.provider.Xscript
       "'Grip Python-skriptobjekt f√łr utf√łrelse
       ' Argumenter:
       '  makro  : som "library/module.py$macro" eller "module.py$macro"
       '  lokasjon: som "dokument", "del", "bruker" eller ENUM(erasjon)
       ' Resultat:
       '  plassert com.sun.star.script.provider.XScript UNO service'''
       If IsMissing(location) Then location = "user"
       Dim mspf As Object ' com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory
       Dim sp som objekt ' com.sun.star.script.provider.XScriptProvider compatible
       Dim uri As String
       If location="document" Then
         sp = ThisComponent.getScriptProvider()
       Else
         mspf = CreateUNOService("com.sun.star.script.provider.MasterScriptProviderFactory")
         sp = mspf.createScriptProvider("")
       End If
       uri = "vnd.sun.star.script:"& macro &"?language=Python&location="& location
       GetPythonScript = sp.getScript(uri)
     End Function ' GetPythonScript
   

Kj√łrer Python Skript

LibreOffice Application Programming Interface (API) Scripting Framework, st√łtter kj√łring av ulike spr√•k script mellom Python og Basic, eller andre st√łttede programmeringsspr√•k for den saks skyld. Argumenter kan sendes frem og tilbake over anrop, forutsatt at de representerer primitive datatyper som begge spr√•k gjenkjenner, og forutsatt at Scripting Framework konverterer dem p√• riktig m√•te.

Syntaks

workstation_name = script.invoke(Array(), Array(), Array())

opSysName = script.invoke(Array(), in_outs, Array()) ' in_out er en matrise

file_len = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

normalizedPath = script.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())

Eksempler på innebygde skript

Under Maskinnavn, og GetFilelen rutiner kaller Python-kollegene sine, ved hjelp av nevnte GetPythonScript -funksjon. Unntakshåndteringen er ikke detaljert.


     Option Explicit
     Alternativet, kompatible 'Egenskaper st√łttes
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get ComputerName As String
       '' 'Arbeidsstasjonsnavn' ''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$computer_name", "document")
       ComputerName = scr.invoke(Array(), Array(), Array())
     End Property ' ComputerName
       
     Private Function GetFilelen(systemFilePath As String) As Currency
       '' 'Filst√łrrelse i byte' ''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$get_size", Script.ISEMBEDDED)
       GetFilelen = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array(),)
     End Function ' GetFilelen
       
     Private Type _SCRIPT_LOCATION
       ISEMBEDDED Som streng 'dokumentskript
       ISPERSONAL Som streng 'brukerskript
       ISSHARED som Streng ' LibreOffice makro
     End Type ' _SCRIPT_LOCATION
       
     Public Function Script() As Object ' Text enumeration
       Static enums As _SCRIPT_LOCATION : With enums
       If .ISEMBEDDED = "" Then
         .ISEMBEDDED = "dokument" ' dokument skript
         .ISPERSONAL = "bruker" ' brukerskript
         .ISSHARED = "del" ' LibreOffice makro
       End If : End With ' enums
       Script = enums
     End Function ' Script
   

To forskjellige Python-moduler anropes. De kan enten være innebygd i det gjeldende dokumentet, eller lagres i filsystemet. Kontroll av argumenttype hoppes over for tydlighet:


     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import platform
     
     def computer_name() -> str:
       return platform.node()
     
     def OSname() -> str:
       return platform.system()
   

     # -*- coding: utf-8 -*-
     from __future__ import unicode_literals
     
     import os.path
     
     def get_size(systemFilePath: str) -> str:
       return str(os.path.getsize(systemFilePath))
     
     def normalyze(systemPath: str) -> str:
       return os.path.normpath(systemPath)
   

Eksempler på personlige eller delte skript

Oppkallemekanismen for personlige eller delte Python-skript er identisk med den for innebygde skript. Biblioteknavn blir tilordnet mapper. Beregning av LibreOffice brukerprofil og systemfilstier for delte moduler kan utf√łres som beskrevet i F√• √łktinformasjon . Under OSName , HelloWorld og NormalizePath rutiner kaller Python-kollegene sine ved √• bruke nevnte GetPythonScript -funksjon. Unntaksh√•ndteringen er ikke detaljert.


     Option Explicit
     Alternativet kompatible 'Egenskaper st√łttes
       
     Private scr As Object ' com.sun.star.script.provider.XScript
       
     Private Property Get OSName As String
       '''Plattform navn som "Linux", "Darwin" eller "Windows"'''
       scr = GetPythonScript("Platform.py$OSname", Script.ISPERSONAL)
       OSName = scr.invoke(Array(), Array(), Array()) 
     End Property ' OSName
       
     Private Sub HelloWorld()
       '''LibreOffice Python delte eksempler'''
       scr = GetPythonScript("HelloWorld.py$HelloWorldPython", Script.ISSHARED)
       scr.invoke(Array(), Array(), Array(),)
     End Sub ' HelloWorld
       
     Public Function NormalizePath(systemFilePath As String) As String
       '''Strip overfl√łdig '\..' i banen'''
       scr = GetPythonScript("Os/Path.py$normalyze", "user")
       NormalizePath = scr.invoke(Array(systemFilePath), Array(), Array())
     End Function ' NormalizePath
   

Python standardmoduler

LibreOffice innebygd Python inneholder mange standardbiblioteker å dra nytte av. De har et rikt funksjonssett, for eksempel, men ikke begrenset til:

Supporter oss!