Access2Base

Hva er Access2Base?

Access2Base er et LibreOffice BASIC-bibliotek med makroer for (forretningsmessige eller personlige) applikasjonsutviklere og avanserte brukere. Det er et av bibliotekene som er lagret i "Applikasjonsmakroer og dialoger".

Funksjonene som tilbys av de implementerte makroene er alle direkte inspirert av Microsoft Access. Makroene kan anropes hovedsakelig fra en LibreOffice Base-applikasjon, men også fra ethvert LibreOffice-dokument (Writer, Calc, ...) hvor tilgang til data lagret i en database der dette gir mening.

API-en som kommer med Access2Base er mer konsise, intuitive og lettere å lære enn de vanlige UNO API-ene. (API = Application Programming Interface eller applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt på norsk).

Advarselsikon

Biblioteket er dokumentert på http://www.access2base.com


De implementerte makroene inkluderer:

 1. et forenklet og utvidbart API for skjema, dialoger og kontrollelement lignende MSAccess objekt modellen

 2. Et API for database aksess medtabell, spørring, poster ogfelt objekter

 3. en rekke med handlinger med en syntaksidentisk med de tilsvarende MSAccess makroer/handlinger

 4. databasefunksjonene DLookup, DSum, …

 5. støtte for snarveinotasjon som Forms!myForm!myControl.

i tillegg

 1. en konsistent feil og unntakshåndterer

 2. funksjonalitet for å programmere formulær, dialoger og kontroller handlinger

 3. støtte for både innebygde og sjelvstendige (Writer) skjema

Sammenlign Access2Base med MSAccess VBA


  REM Open a form ... 
       OpenForm("myForm") 
  REM Move a form to new left-top coordinates ... 
       Dim ofForm As Object ' In VBA => Dim ofForm As Form 
       Set ofForm = Forms("myForm") 
       ofForm.Move(100, 200) 
  REM Get the value of a control ... 
       Dim ocControl As Object 
       ocControl = ofForm.Controls("myControl") 
       MsgBox ocControl.Value 
  REM Hide a control ... 
       ocControl.Visible = False 
  REM ... or alternatively ... 
       setValue("Forms!myForm!myControl.Visible", False) ' Shortcut notation 
       ' In VBA => Forms!myForm!myControl.Visible = False 
 

Supporter oss!