Статусна линија

Статусната линија содржи информации за тековниот документ и нуди разни копчиња со посебни функции.

Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Current Page Style

Displays the current Page Style. Double-click to edit the style, right-click to select another style.

Јазик

Го прикажува јазикот на избраниот текст.
Кликнете за да го отворите менито каде можете да изберете друг јазик за избраниот текст или за тековниот пасус.
Изберете „Ниеден“ за да го исклучите текстот од проверка на правописот и разделувањето.
Изберете „Повеќе“ за да отворите дијалог со повеќе опции.

Insert Mode

Displays the current insert mode. You can toggle between INSRT = insert and OVER = overwrite.

Selection Mode

Here you can switch between different selection modes.

Document Modification

If changes to the document have not yet been saved, a "*" is displayed in this field on the Status bar. This also applies to new, not yet saved documents.

Digital Signature

See also Digital Signatures.

Комбиниран приказ

Прикажува тековни информации за активниот документ.

Изглед на Зум & Приказ

Трите контроли од статусната лента на Writer ви дозволуваат да го смените распоредот на зум и приказ на вашите текстуелни документи.

Иконите за распоред на приказ покажуват од лево на десно. Режим на единечна колона. Режим на приказ со страници една до друга. Режим на книга со две страници како кај отворена книга.

Повлечете го лизгачот за зум кон лево за да покажете повеќе страници, повлечете кон десно за да зумирате во страницата и да се прикаже помала област од страницата.

Зумирање

Specifies the current page display zoom factor.

Please support us!