Алатник за својства на нацртаниот објект

Алатникот за својства на нацртаниот објект што се појавува кога е избран нацртан објект содржи функции за уредување и позиционирање на нацртаните објекти.

Line

Sets the formatting options for the selected line.

Icon Line

Линија

Arrow Style

Opens the Arrowheads toolbar. Use the symbols shown to define the style for the end of the selected line.

Icon Line Ends

Стил на стрелка

Стил на линија

Select the line style that you want to use.

Icon Line Style

Стил на линија

Line Thickness

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Icon Line Thickness

Line Thickness

Боја на линија

Select a color for the line.

Icon Line Color

Боја на линија

Area

Sets the fill properties of the selected drawing object.

Icon Area

Област

Стил / пополнување на област

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

Icon Area Style / Filling

Стил / пополнување на област

Rotate

Rotates the selected object.

Icon Rotate

Ротирај

Anchor

Allows you to switch between anchoring options.

Icon Anchor

Anchor

To Foreground

Moves the selected object in front of text.

Icon To Foreground

Во преден план

To Background

Moves the selected object behind text.

Icon To Background

Во заднина

Bring to Front

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Icon Bring to Front

Пренеси напред

Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Icon Send to Back

Испрати назад

Порамнување

Modifies the alignment of selected objects.

Icon

Порамнување

Please support us!