Алатник за табели

Алатникот за табели содржи функции што Ви се потребни кога работите со табели. Се појавува кога ќе го придвижите покажувачот во табела.

Insert Table

Inserts a table into the document. You can also click the arrow, drag to select the number of rows and columns to include in the table, and then click in the last cell.

Икона

Табела

Line Style

Click this icon to open the Line Style toolbar, where you can modify the border line style.

Icon

Стил на линија

Border Color

Click the Line Color (of the border) icon to open the Border Color toolbar, which enables you to change the border color of an object.

Icon

Line Color (of the border)

Borders

Click the Borders icon to open the Borders toolbar, where you can modify the border of a sheet area or an object.

Icon

Рамки

Боја на подлогата

Click to open a toolbar where you can click a background color for a paragraph. The color is applied to the background of the current paragraph or the selected paragraphs.

Icon Background color

Боја на подлогата

Спој ќелии

Combines the contents of the selected table cells into a single cell.

Icon

Спој ќелии

To Cell

Splits the cell or group of cells horizontally or vertically into the number of cells that you enter.

Icon

Раздели ќелии

Time

Отвора алатник кој содржи функции за оптимизирање на редовите и колоните во табела.

Icon

Optimize Size

Crop

Aligns the contents of the cell to the top edge of the cell.

Center Horizontal

Defines the class of the selected term.

Bold

Aligns the contents of the cell to the bottom edge of the cell.

Вметни редови

Вметнува една или повеќе редови во табела, под изборот. Можете да вметнете повеќе од еден ред со отворање на дијалогот (избериТабела - Вметни - Редови), или со избирање на повеќе од еден ред пред да кликнете на иконата. Вториот метод вметнува редови со иста висина како и оригинално избраните редови.

Икона

Вметни ред

Вметни колона

Вметнува една или повеќе колони во табелата,по изборот. Може да вметнете неколку колони во исто време со отварање на дијалогот (избери Табела - Вметни - Колони), или со избирање на неколку колони пред кликнување на иконата. Ако е употребен последниот метод, колоните кои се вметнати ќе ја имаат истата релативна ширина како и избраните колони.

Икона

Вметни колона

Избриши ред

Deletes the selected row(s) from the table.

Икони

Избриши ред

Избриши колона

Deletes the selected column(s) from the table.

Икона

Избриши колона

AutoFormat

Automatically applies formats to the current table, including fonts, shading, and borders.

Својства на објект

Specifies the properties of the selected table, for example, name, alignment, spacing, column width, borders, and background.

Подреди

Ги подредува избраните пасуси или редови од табели, по азбучен ред или според реден број. Можете да назначите до три клуча за подредување или комбинација од клучеви составени од букви и бројки.

Сума

Ја активира функцијата сума. Забележи дека покажувачот мора да биде во ќелијата каде што сакате да се појави сумата.

Icon

Сума

Please support us!