Алатки

Contains spelling tools, redact options, mail merge wizard, macros, development tools, extension manager, as well as tools for configuring and customizing menus, and setting program preferences.

Spelling

Checks spelling manually.

Automatic Spell Checking

Автоматски го проверува правописот додека пишувате и ги подвлекува грешките.

Thesaurus

Replaces the current word with a synonym, or a related term.

Language

Opens a submenu where you can choose language specific commands.

Пребројување на зборови

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Accessibility Check

Review common accessibility problems in the document, and support for PDF/UA specifications in the PDF export dialog.

AutoFormat

Automatically formats the file according to the options that you set under Tools - AutoCorrect.

Авто. текст

Креира, уредува или вметнува авто.текст. Може да го зачувате форматираниот текст, текстот од графиката, табелите или полињата како авто. текст. За брзо внесување на авто. текст внесете ја кратенката на авто. текстот од вашиот документ и потоа притиснете F3.

ImageMap

Allows you to attach URLs to specific areas, called hotspots, on a graphic or a group of graphics. An image map is a group of one or more hotspots.

Redact

Redacting documents blocks out words or portions of a document for authorized use or viewing.

Auto-Redact

Use automatic redaction to define words and patterns that are automatically marked for redaction.

Chapter Numbering

Specifies the numbering scheme and outline format for chapter numbering in the current document.

Нумерирање линии

Adds or removes and formats line numbers in the current document. To exclude a paragraph from line numbering, click in the paragraph, choose Format - Paragraph, click the Outline & List tab, and then clear the Include this paragraph in line numbering check box.

Footnotes and Endnotes

Ги одредува опциите за прикажување на фуснотите и забелешките.

Волшебник за циркуларни писма

Starts the Mail Merge Wizard to create form letters or send email messages to many recipients.

Bibliography Database

Insert, delete, edit, and organize records in the bibliography database.

Address Book Source

Edit the field assignments and the data source for your address book.

Ажурирај

Ги ажурира елементите во тековниот документ кои имаат динамичка содржина, како што се на пр. полиња или индекси.

Protect Document

Toggles write protection for fields and bookmarks in the document.

Пресметај

Ја пресметува избраната формула и го копира резултатот во таблата со исечоци.

Подреди

Ги подредува избраните пасуси или редови од табели, по азбучен ред или според реден број. Можете да назначите до три клуча за подредување или комбинација од клучеви составени од букви и бројки.

Macros

Lets you record or organize and edit macros.

Extension Manager

The Extension Manager adds, removes, disables, enables, and updates LibreOffice extensions.

Прилагоди

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Опции

Оваа наредба отвора дијалог за приспособување на програмата кон вашите потреби.

Please support us!