Менија

Во следниов дел се наведени темите за помош што се достапни за менијата и дијалозите.

Note Icon

Прозорецот што го содржи документот на кој сакате да работите мора да биде избран за да можете да ги користите наредбите од менито. На сличен начин, морате да изберете објект во документот за да користите наредби од менито поврзани со објектот.


Warning Icon

Менијата зависат од контекстот. Ова значи дека се достапни оние ставки од менито кои се релевантни за работата што моментално се извршува. Ако покажувачот е лоциран во текстот тогаш се достапни сите оние ставки од менито кои се потребни за да се уреди текстот. Ако сте избрале графика во документот, тогаш ќе ги видите сите оние ставки од менито кои можат да се користат во уредувањето на графика.


Датотека

These commands apply to the current document, create a document, open an existing document, or close the application.

Уредување

Ова мени содржи команди за уредување на содржината на тековниот документ.

Приказ

This menu contains commands to control the on-screen display of the document, change the user interface and access the sidebar panels.

Вметнување

The Insert menu contains commands for inserting new elements in your document. This includes images, media, charts, objects from other applications, hyperlinks, comments, symbols, footnotes, and sections.

Форматирај

Содржи команди за форматирање на распоредот и содржината на Вашиот документ.

Styles

Table

Прикажува команди за вметнување, уредување и бришење на табела внатре во текстуален документ.

Form

Contains commands for activate form design mode, enable/disable control wizards and insert form controls in your document.

Tools

Прозорец

Содржи команди за манипулирање и прикажување на прозорците од документот.

Help

Менито за помош Ви овозможува да го стартувате и да управувате со системот за помош на LibreOffice.

Please support us!