Creating Non-printing Text

To create text that is not to be printed do the following:

  1. ИЗберете Вметни - Рамка.

  2. Внесете текст во рамката и, ако сакате, променете ја големината на рамката.

  3. Choose Format - Frame and Object - Properties, and then click the Options tab.

  4. Во областа Својства отстранете ја ознаката во полето Печати.

  5. Click OK.

Please support us!