Ажурирање, уредување и бришење индекси и содржини

  1. Поставете го покажувачот во индексот или содржината.

    If you cannot place your cursor in the index or table of contents, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids, and then select Enable cursor in the Protected Areas section.

  2. Кликнете со десното копче на глушецот и од менито изберете опција за уредување.

You can also make changes directly to an index or table of contents. Right-click in the index or table of contents, choose Edit Index or Table of Contents, click Type tab, and then clear the Protected against manual changes check box.

Please support us!