Форматирање заглавија или подножја

Можете да примените директно форматирање текст во заглавие или подножје. Можете исто така да го приспособите растојанието на текстот во однос на рамката на заглавието или подножјето или да примените раб на заглавието или подножјето.

  1. Choose Format - Page Style and select the Header or Footer tab.

  2. Поставете ги податоците за растојание што сакате да го користите.

  3. За да додадете раб или сенка на заглавието или подножјето кликнете на Повеќе. Се отвора дијалогот Раб / подлога.

Please support us!