Вметнување назив на поглавје и број во заглавие или подножје

Before you can insert chapter information into a header or footer, you must first set the chapter numbering options for the paragraph style that you want to use for chapter titles.

To Prepare a Paragraph Style for Chapter Titles

 1. Choose Tools - Heading Numbering - Numbering tab.

 2. In the Level box, select 1.

 3. In the Paragraph style box, select the paragraph style that you want to use for chapter titles, for example, Heading 1.

 4. Select the numbering scheme for the chapter titles in the Number box, for example, 1,2,3....

 5. Type Chapter followed by a space in the Before box.

 6. Enter a space in the After box.

 7. Click OK.

За да вметнете назив и број во заглавие или подножје:

 1. Применете го стилот на пасус што го дефиниравте за наслови на поглавја на насловите на поглавјата во вашиот документ.

 2. Choose Insert - Header and Footer - Header or Insert - Header and Footer - Footer, and then select the page style for the current page from the submenu.

 3. Кликенте на заглавието или подножјето.

 4. Изберете Вметни -Полиња - Други и потоа кликнете на ливчето Функции.

 1. Click Heading in the Type list, Heading number and contents in the Format list, and 1 in Up to level.

 2. Кликнете Вметни и потоа кликнете Затвори.

Заглавието на секоја страница што го користи тековниот стил на страница автоматски го прикажува називот и бројотна поглавјето.

Please support us!