Дефинирање различни заглавијаи подножја

Можете да користите различни заглавија и подножја на различни страници во вашиот документ, сѐ додека страниците користат различни стилови на страница. LibreOffice нуди неколку претходно дефинирани стилови на страници, како што се Прва страница, Лева страница и Десна страница, а можете да креирате и сопствен стил на страница.

Можете да користите и огледален преглед на страници ако сакате да додадете заглавие на стил на страница што има различни внатрешни и надворешни маргини на страница. ЗА да ја примените оваа опција во стил на страница изберете Форматирај - Страница, кликнете на ливчето Страница, и во областа Поставувања на изгледот изберете Огледално во полето Изглед на страница.

На проимер, може да користите стилови на страница за да дефинирате различни заглавија за парни и непарни страници во документ.

 1. Отворете нов текстуален документ.

 2. Choose View - Styles and click the Page Styles icon in the Styles sidebar deck.

 3. Кликнете со десното копче од глушецот на „Десна страница“ во листата на стилови на страница и изберете Измени.

 4. Во дијалогот Стилови на страница кликнете на јазичето Заглавие.

 5. Изберете Активирај заглавие и кликнете на јазичето Организатор.

 6. Во полето Следен стил изберете „Лева страница“.

 7. Click OK.

 8. In the Styles window, right-click "Left Page" in the list of page styles and choose Modify.

 9. Во дијалогот Стилови на страница кликнете на јазичето Заглавие.

 10. Изберете Активирај заглавие и кликнете на јазичето Организатор.

 11. Во полето Следен стил изберете „Десна страница“.

 12. Click OK.

 13. Кликнете двапати на „Десна страница“ во листата на стилови на страница за да се примени стилот на тековната страница.

 14. Внесете текст или графика во заглавието за стилот Лева страница. Откако ќе биде додадена следна страница во вашиот документ внесете текст или графика во заглавието за стилот Десна страница.

За заглавија и подножја

Креирање стил на страница заснован на тековната страница

Вметнување назив на поглавје и број во заглавие или подножје

Форматирање заглавија или подножја

Please support us!