Користење главни документи и поддокументи

Главниот документ ви овозможува да управувате со големи документи, како што е книга со многу поглавја. Главниот документ може да се смета како контејнер на поединечни датотеки од LibreOffice Writer. Поединечните датотеки се нарекуваат поддокументи.

За креирање главен документ:

 1. Направете една од следните активности:

 1. Ако креирате нов главен документ првиот внес во Навигаторот би требало да биде елементот Текст. Напишете вовед или внесете некој текст. Ова осигурува дека полсе промената на постоечкиот стил во главниот документ, ќе го видите сменетиот стил кога ќе ги прегледувате поддокументите.

 2. Во Навигаторот за главни документи (треба да се отвори автоматски, а ако не се отвора притисне F5), кликнете ја и задржете ја иконата Вметни, и направете една од следните активности:

 1. Изберете Датотека - Зачувај.

За креирање главен документ:

Користете го Навигаторот за преуредување и уредување на поддокументи во главен документ.

Icon

За да ажурирате индекс во главен документ изберетего индексот во Навигаторот и потоа кликнете на иконата Ажурирај.

Note Icon

Кога во главен документ вметнувате објект како што е рамка или слика, не го вкотвувајте објектот „на страница“. Наместо тоа поставете поставете котва „до пасус“ на во ливчето Форматирај - (Тип на објект) - Тип, а потоа поставете ја позицијата на објектот во однос на „Цела страница“ во полињата Хоризонтално и Вертикално.


За да започне секој поддокумент од нова страница:

 1. Осигурете се дека секој поддокумент започнува со заглавие што користи ист стил на пасус, на пример „Заглавие 1“.

 2. In the master document, choose View - Styles, and click the Paragraph Styles icon.

 3. Кликнете со десното копче на глушецот на „Заглавие 1“ и изберете Измени.

 4. Кликнете на ливчето Тек на текстот.

 5. Во областа Преломи изберете Вметни, потоа изберете Страница во полето Тип.

 6. Ако сакате секој поддокумент да започнува од непарна страница изберете Со стил на страница и во полето изберете „Десна страница“.

 7. Click OK.

To Export a Master Document

 1. Изберете Датотека - Изнеси.

 2. In the Save as type list, select a text document file format and click Save.

Note Icon

The subdocuments will be exported as sections. Use Format - Sections to unprotect and remove sections, if you prefer a plain text document without sections.


Please support us!