Растојание меѓу фусноти

Ако сакате да го зголемите растојанието меѓу текстот на фуснотите или забелешките можете да додадете горен и долен раб на соодветниот стил на пасус.

  1. Кликнете на фуснототата или забелешката.

  2. Choose View - Styles.

  3. кликнете со десното копче на глушецот на Стилови на пасус што сакате да го измените, на пример „Фуснота“, и изберете Измени.

  4. Кликнете на ливчето Рабови.

  5. Во областа Стандардно кликнете на иконата Постави само горен и долен раб.

  6. Во областа Линија кликнете линија во листот Стил.

  7. Изберете „Бела“ во полето Боја. Ако подлогата на страницата не е бела, изберете ја бојата што најмногу одговара на појата на подлогата.

  8. In the Padding area, clear the Synchronize check box.

  9. Внесете вредност во полињата Горе и Долу.

  10. Click OK.

Please support us!