Вметнување и уредување фусноти и забелешки

Фуснотите упатуваат на повеќе информации за темата на дното на страницата, а забелешките упатуваат на информации на крајот на документот. LibreOffice автоматски ги нумерира фуснотите и забелешките.

За да вметнете фуснота или забелешка:

  1. Кликнете на местото каде што сакате да се постави котвата на белешката во вашиот документ.

  2. Изберете Вметни - Фуснота.

  3. Во областа Нумерирање изберете го форматот што сакате да го користите. Ако изберете Знак, кликнете на копчете за прелистување (...) и изберете го знакот што сакате да го користите за фуснотата.

  4. Во областа Тип изберете Фуснота или Забелешка.

  5. Click OK.

  6. Напишете ја белешката.

Icon

Исто така можете да вметнете фусноти со кликнување на иконата Вметни фуснота директно на алатникот Вметни.

Insert Endnote Icon

You can insert endnotes directly by clicking the Insert Endnote icon on the Standard or Insert toolbar or choose Insert - Footnote and Endnote - Endnote.

Уредување фусноти или забелешки

tip

Shortcut keys can be made to insert, edit, and navigate to footnotes and endnotes. Choose Tools - Customize - Keyboard tab and enter note in the Functions box to see possibilities.


Please support us!