Вметнување број на страница на следни страници

Можете лесно да вметнете број на страница на следната страница во подножјето со користење на поле.

Бројот на страница се прикажува само ако постои следна страница.

  1. Choose Insert - Header and Footer - Footer and select the page style that you want to add the footer to.

  2. Поставете го покажувачот на подножјето и изберете Вметни - Полиња - Други.

  3. Во дијалогот Полиња кликнете на ливчето Документ.

  4. Кликнете на „Страница“ во листата Тип и „Следна страница“ во листата Избор.

  5. Изберете стил на нумерирање во листата Формат.

    Ако изберете „Текст“ во Формат, во полето ќе се прикаже само текстот што сте го внесле во полето Вредност.

  6. Кликнете Вметни за да се вметне полето со бројот на страница.

Вметнување број на страница во подножја

Please support us!