Вметнување фиксно или променливо поле за датум

Можете да го вметнете тековниот датум како поле што се ажурира секогаш кога ќе го отворите документот или како поле што не се ажурира.

  1. Изберете Вметни - Полиња - Други и кликнете на ливчето Документ.

  2. Кликнете на „Датум“ во ливчето Тип и направете една од следните активности:

    За да го вметнете датумот како поле што се ажурира секогаш кога ќе го отворите документот кликнете на „Датум“ во листата Избор.

    За да вметнете датум како поле што не се ажурира, кликнете на „Датум (фиксен)“ во листата Избор.

Please support us!