Наизменични стилови на страница на парни и непарни страници

Икона

LibreOffice може автоматски да примени наизменични стилови на страница на парни (леви) и непарни (десни) страници во вашиот документ. На пример, можете да користите стилови на страница за да прикажете различни заглавија и подножја на парните и непарните страници, Тековниот стил на страница е прикажан во Статусна лента на дното на работната површина.

To Set Up Alternating Page Styles

  1. Choose View - Styles, and then click the Page Styles icon.

  2. Во листата на стилови на страница со десното копче на глушецот кликнете на „Лева страница“ и изберете Измени.

  3. Кликнете на ливчето Организатор.

  4. Изберете „Десна страница“во полето Следен стил и потоа кликнете Во ред.

  5. Во листата на стилови на страница, со десното копче од глушецот кликнете на „Десна страница“ и изберете Измени.

  6. Изберете „Лева страница“ во полето Следен стил и потоа кликнете Во ред.

  7. Go to the first page in your document, and double-click "Right Page" in the list of page styles in the Styles window.

To add a header to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Header, and choose the page style that you want to add the header to. In the header frame, type the text that you want to use as the header.

To add a footer to one of the page styles, choose Insert - Header and Footer - Footer, and choose the page style that you want to add the footer to. In the footer frame, type the text that you want to use as a footer.

Tip Icon

If you do not want to have a header or a footer on the title page of your document, apply the "First Page" style to the title page.


Suppressing printout of empty pages

If two even or two odd pages directly follow each other in your document, Writer will insert an empty page by default. You can suppress those automatically generated empty pages from printing and from exporting to PDF.

  1. Choose Tools - Options - LibreOffice Writer - Print.

  2. Remove the check mark from Print automatically inserted blank pages.

Please support us!