Отстранување зборови од кориснички дефиниран речник

  1. Choose - Languages and Locales - Writing Aids.

  2. Изберете го кориснички дефинираниот речник што сакате да го уредите во листата Кориснички дефинирани речници и потоа кликнете на Уреди.

  3. Изберете го зборот што сакате да го избришете во листата Збор и потоа кликнете на Избриши.

Please support us!