Пресметување и вметнување на резултатот од формула во текстуален документ

Ако вашиот текст веќе содржи формула, на пример „12+24*2“, LibreOffice може да пресмета, а потоа да го вметне резултатот од формулата во вашиот документ, без користење на Лента за формули.

  1. Изберете ја формулата во текстот. Формулата може да содржи само броеви и оператори и не може да содржи празни места.

  2. Choose Tools - Calculate, or press +Plus Sign (+).

  3. Place the cursor where you want to insert the result of the formula, and then choose Edit - Paste, or press +V.
    The selected formula is replaced by the result.

Please support us!