Креирање нумерирани листи или листи со точки при пишување

LibreOffice може автоматски да примени нумерирање или точки при пишување.

Овозможување автоматско нумерирање и ставање точки

  1. Изберете Алатки - Автоматска корекција, кликнете на ливчето Опции, а потоа изберете Примени нумерирање - симбол.

  2. Choose Tools - AutoCorrect, and ensure that While Typing is selected.

tip

The automatic numbering option is applied only to paragraphs formatted with “Default Paragraph Style”, “Body Text”, or “Body Text, Indented” paragraph style.


Креирањее нумерирана листа или листа со точки при пишување

  1. Напишете 1., i. или I. за да започнете нумерирана листа. Напишете * или - за да започнете листа со точки. Исто така можете да напишете мала отворена заграда наместо точка по даден број, на пример, 1) или i).

  2. Внесете празно место, напишете го текстот, а потоа притиснете Enter. Новиот пасус автоматски го добива следниот број или точка.

  3. Притиснете Enter за да ја завршите листата.

Note Icon

Можете да започнете нумерирана листа со било кој број.


Changing the List Level of a List Paragraph

Please support us!