Вметни заглавје

Го прикажува заглавјето на HTML-документот ако заглавијата се оневозможени во ливчето Формат - Страница - Заглавје.

Please support us!