Директен покажувач вклучено/исклучено

Activates or deactivates the direct cursor. You can click at the beginning, middle, or end of any possible text line on a page and then begin typing.

You can specify the behavior of the direct cursor by choosing - LibreOffice Writer - Formatting Aids.

За да пристапите до оваа наредба...

From the menu bar:

Choose Edit - Direct Cursor Mode

From the tabbed interface:

Choose Home - Home menu - Direct Cursor Mode.

From toolbars:

Icon Toggle Direct Cursor Mode

Toggle Direct Cursor Mode


Директниот покажувач ви овозможува да кликнете на празна област од страницата и да сместите текст, слики, рамки и други објекти.

Доколку го позиционирате директниот покажувач отприлика во средината помеѓу левата и десната маргина од страницата или ќелијата на табела, текстот што ќе го вметнете ќе биде центриран. Исто така, текстот е порамнет надесно кога директниот покажувач е поставен на десната маргина.

warning

Алатката Автоматска корекција автоматски ги отстранува празните пасуси, табулатори и празни места коишто се вметнати со директниот покажувач. Ако сакате да го користете директниот покажувач, тогаш оневозможете ја алатката Автоматска корекција.


Директниот покажувач поставува табулатори за да го позиционираат покажувачот. Ако ги промените табулаторите подоцна, позицијата на текстот на страницата може да се промени исто така.

Please support us!