Броеви на страница

Inserts the current page number as a field at the cursor position. The default setting is for it to use the Page Number character style.

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Insert - Field - Page Number


Доколку сакате да дефинирате различен формат или да изменете број на страница, вметнете поле со Вметни - Полиња - Друго и направете ги потребните поставувања во дијалогот Полиња. Исто така е можно да уредите поле вметнато со наредбата Број на страници прекуУреди - Полиња. За да ги промените броевите на страниците, прочитајте го Број на страници водичот.

Please support us!