Време

Го вметнува тековното време во полето. Времето е директно преземено од поставувањата на системот во вашиот оперативен систем. Фиксен формат на време е применет, којшто не може да биде ажуриран со употреба на функциски тастер F9 .

За да пристапите до оваа наредба...

Choose Insert - Field - Time


За да поставете различен формат на време, или да го приспособете тековното време, изберете Вметни - Полиња - Друго и направете ги потребните промени во дијалогот Полиња. Исто така, може да го изменете форматот на вметнато поле на време во секое време преку избирање на Уреди - Полиња.

Please support us!