Page Number

The current page number is displayed in this field of the status bar. A click opens "Go to Page", with which you can navigate in the document. A right-click shows all bookmarks in the document. Click a bookmark to position the text cursor at the bookmark location.

Прикажаната страница (x) и вкупниот број на страници (y) се прикажани во формата Страница x/y Кога се движете низ документот со глушецот, бројот на страницата се прикажува кога ќе го отпуштите копчето на глушецот. Кога се движите со помош на десната лента за движење, бројот на страниците се прикажани како совет од Помошта. Форматот на нумерирање на страници на статусната лента и лентата за движење се идентични.

Можете да го вклучите или исклучите прикзот на Навигаторот со двојно притискање на полето Број на страница .

За да отидете до одредена страница, внесете го бројот на страница во Страницасо копчето за ротирање во Навигаторот и потоа притиснете Enter.

Note Icon

Со притискање на кратенките на тастатурата Shift++F5, се префрлате во внесување на број на страница, а кога ќе притиснете Enter, покажувачот се поместува на избраната страница.


Please support us!