Нумерирањето е исклучено

Исклучува нумерирање или точки во тековниот пасус или избраните пасуси.

Icon Numbering Off

Нумерирање исклучено

Please support us!