Сума

Ја активира функцијата сума. Забележи дека покажувачот мора да биде во ќелијата каде што сакате да се појави сумата.

LibreOffice recognizes the cell range for the sum function as long as the cells are filled with numbers. Prior to entering the data, you must choose Table - Number Recognition to enable this feature.

Кликнете на иконата Примени за да ја прифатите формулата за сума како што се појавува во линијата за внес.

Icon

Сума

Please support us!