Табела: Фиксна, пропорционална

Ако е активиран овој режим, промените во линијата и/или колоната влијаат на целата табела.

Icon Table: Fixed, Proportional

Табела: фиксна, пропорционална

Please support us!