Вметни колона

Вметнува една или повеќе колони во табелата,по изборот. Може да вметнете неколку колони во исто време со отварање на дијалогот (избери Табела - Вметни - Колони), или со избирање на неколку колони пред кликнување на иконата. Ако е употребен последниот метод, колоните кои се вметнати ќе ја имаат истата релативна ширина како и избраните колони.

Икона

Вметни колона

Please support us!