Вметни редови

Вметнува една или повеќе редови во табела, под изборот. Можете да вметнете повеќе од еден ред со отворање на дијалогот (избериТабела - Вметни - Редови), или со избирање на повеќе од еден ред пред да кликнете на иконата. Вториот метод вметнува редови со иста висина како и оригинално избраните редови.

Икона

Вметни ред

Please support us!